Tekst Designed tot create naald aagp. (351K)


Document-icon (7K)

Algemene Voorwaarden voor www.10embroidery.nlOp deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.10embroidery.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 10’s Embroidery. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 10’s Embroidery is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 10's Embroidery.

Een borduurpatroon en/of de beschrijvingen van 10’s Embroidery mag niet worden gedeeld, nagemaakt of worden doorverkocht. U koopt alleen de licentie om het borduurpatroon van 10’s Embroidery te mogen gebruiken. Bij vragen hierover of voor uitzondering, hiervoor toestemming aan 10’s Embroidery vragen. Ook mag het borduurpatroon niet gedeeld of gekopieerd worden en onder een andere naam worden verkocht of gedeeld worden.

Vergroten, verkleinen of het toevoegen van een naam of ander borduurpatroon is toegestaan, maar er kunnen na verandering geen rechten ontleend worden aan het borduurpatroon, dit in verband met het veranderen van de kwaliteit, dit is echter alleen voor persoonlijk gebruik. Het gemaakte project/ of borduurpatroon gemaakt op een te borduren product, mag wel verkocht worden, online of op een markt, maar de naam 10’s Embroidery wel vernoemen of linken naar www.10embroidery.nl.

Licentiekosten zijn wel verbonden aan een borduurpatroon, na meer dan 300 producten te hebben vervaardigd. Als dit het geval is, voor de verkoop eerst overleggen met 10’s Embroidery. Bij het plaatsen van een afbeelding van een borduurpatroon of een geborduurd project van 10’s Embroidery, link dan naar www.10embroidery.nl en vermeld de naam 10’s Embroidery.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 10’s Embroidery te mogen claimen of te veronderstellen.

10’s Embroidery streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 10’s Embroidery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.10embroidery.nl op deze pagina.Download hier de Algemene Voorwaarden

 

facebook (9K)   instagram (21K)   messenger (28K)   push-pin (14K)   whatsapp (30K)   youtube (20K)   earth-grid (33K)   shopping-cart (12K)   email (12K)   telephone (24K)