Tekst Designed tot create naald aagp. (351K)


Document-Attach-icon (13K)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor www.10embroidery.nl


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 10’s Embroidery gevestigd te Naaldwijk, KVK-nummer 93354142, wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aangeduid als verkoper.

1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aangeduid als koper.

1.3 Partijen zijn koper en verkoper samen.

1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld, de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van producten die te koop worden aangeboden op www.10embroidery.nl.

2.2 Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de eShop van 10’s Embroidery houdt in dat u deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 3: Betaling en levering

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
3.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.10embroidery.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via E-mail geleverd d.m.v een download link.

3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met 10’s Embroidery. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op 10’s Embroidery beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

3.4 Correspondentie en/of levering vindt plaats via E-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (E-mail) adres aan 10’s Embroidery. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 4: Copyright

4.1 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij 10’s Embroidery.

4.2 10’s Embroidery is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

4.3 Op de digitale producten van 10’s Embroidery berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Artikel 5: Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van 10’s Embroidery geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Artikel 6: Overig

6.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.Download hier de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

facebook (9K)   instagram (21K)   messenger (28K)   push-pin (14K)   whatsapp (30K)   youtube (20K)   earth-grid (33K)   shopping-cart (12K)   email (12K)   telephone (24K)